Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

A szemétdíjak emelkedtek. Többet kell újrahasznosítanunk

 12.01.2021

Obecné zastupiteľstvo  schválilo, na návrh obce, novelu VZN o poplatkoch za odpady:

Dôvody zvýšenia poplatku za komunálny odpad na rok 2021     /15Eur/osoba /

- zvýšenie cien za skládkovanie zmesového odpadu (o 60 %)

- zvýšenie poplatku do Envirofondu za skládkovanie odpadu (o 50 %)

- zvýšenie cien za zneškodnenie objemného odpadu (o 20 %)

- zvýšenie cien za zneškodnenie drobného stavebného odpadu (o 20 %)

- zvýšenie cien za manipuláciu s nádobami (o 4 %)

- zvýšenie cien za prepravu odpadu (o približne 30 %)

- povinnosť zavedenia zberu kuchynského odpadu (v závislosti od typu zberu zvýši poplatok v rozsahu 5 % až 80 %)

Az önkormányzat jóváhagyta a helyi önkormányzati rendeletet (VZN)  hulladékdíjak megemeléséről :

Az emelés okai 2021 –ben /     15 Eur/személy  /

 - a komunális hulladék  adójának növekedésének okai

- a vegyes hulladék lerakásának áremelkedése (60% -kal)

- az Envirofondnak a hulladéklerakókért történő díjának emelése (50% -kal)

- a nagyméretű hulladék ártalmatlanításának áremelkedése (20% -kal)

- az építési hulladék ártalmatlanításának áremelkedése (20% -kal)

- a konténerszállítás áremelkedése (4% -kal)

- a hulladékszállítás árainak emelkedése (körülbelül 30% -kal)

- a konyhai hulladék begyűjtésének bevezetésének kötelezettsége (a begyűjtés fajtájától függően 5 és 80% között emeli a díjat)

Dobfenek önkormányzata kéri a lakosságot hogy a kukákat csak tele tegyék ki, és próbáljanak minél többet újrahasznosítani.   


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >