Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Aktuálne informácie (k 21.04.2020)

 16.04.2020

Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 Tlačiť
Piatok, 03 Apríl 2020 14:00

Aktualizované: 21.4.2020

Karanténa

Všetky osoby, ktoré prídu zo zahraničia, pôjdu do povinnej štátnej karantény. Výnimky za jasne

stanovených pravidiel platia pre niektoré skupiny – napríklad tehotné ženy, osoby nad 75 rokov,

osoby s vážnymi zdravotnými problémami, „pendleri“, vodiči a posádky nákladnej dopravy

s cieľom zásobovať SR a podobne. Podrobnosti tu:  Vzor potvrdenia o výkone zamestnania nájdete tu.


Zásady pre ubytovanie zariadenia hotelového typu poskytujúce ubytovanie osôb

v karanténe v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 nájdete tu.


Zákaz hromadných podujatí:

Až do odvolania sa zakazuje organizovanie spoločenských, kultúrnych,

športových a podobných podujatí. Podrobnosti tu a tu a bližšie informácie tu.

Zákaz platí aj na omše a ďalšie náboženské obrady. Podrobnosti tu.


Rúška:

Pre všetkých ľudí platí povinnosť mať všade mimo svojho domova zakryté ústa a nos rúškom,

šatkou alebo šálom. Táto povinnosť platí aj v prípade, že človek má respirátor, musí byť ešte prekrytý rúškom.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do dvoch rokov, osoby so závažnou poruchou

autistického spektra, vodičov MHD v uzavretých kabínach a ďalších. Podrobnosti tu.


Zatvorenie obchodov a prevádzok:


Predajne

Otvorené môžu byť:

 • obchody s potravinami mäsiarstiev, pekární a zelovocov

 • drogérie,

 • lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok.

 • obchody s potravinami pre dojčatá

 • obchody so špeciálnymi potravinami

 • očné optiky

 • predajne novín, časopisov a tabaku

 • výdajne e-shopov

 • čerpacie stanice

 • galantérie a predajne metrového textilu

 • predajne a servisy bicyklov

 • stavebniny, predajne inštalačného a elektroinštalačného materiálu,

 • železiarstva, farby-laky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2

 • záhradníctva a predajne záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2


Zvieratá

Otvorené môžu byť veterinárne ambulancie aj predajne krmiva pre zvieratá.


Služby

Otvorené môžu byť:

 • pošty

 • predajne telekomunikačných operátorov,

 • stánky s rýchlym občerstvením

 • jedálne a reštaurácie, ale len ak jedlo balia zákazníkovi so

 • sebou, do reštaurácií nesmú zákazníci vstupovať

 • pobočky bánk, poisťovní a lízingových spoločností

 • práčovne a čistiarne odevov

 • pohrebné služby, pohrebiská a krematóriá

 • stanice technickej a emisnej kontroly, autoservisy a pneuservisy

 • kľúčové služby

 • zberné dvory

 • servisy výpočtovej techniky


Služby môžu poskytovať:

 • donáškové služby

 • taxislužby prepravujúce tovar či predmety; preprava osôb taxíkmi nie je povolená

 • odťahové služby

 • advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori,

 • dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia


Obchodné domy

Prevádzkovatelia obchodných domov majú zatvorené všetky predajne a prevádzky,

ktoré nespadajú do horeuvedených výnimiek.

Podrobnosti a záväzné znenie opatrení k obchodom a prevádzkam nájdete tu.


Opatrenia v otvorených obchodoch:

 • Obchody môžu vpustiť do svojich priestorov len zákazníkov so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne.

 • Pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.

 • V radoch čakajúcich pred vstupom do obchodu alebo pred pokladňou musia zákazníci dodržiavať odstup minimálne 2 metre.

 • Počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky.

 • Na všetky vstupy do prevádzky obchody musia viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu. Podrobnosti tu.

 • Od pondelka do soboty je v potravinách a drogériách čas od 9:00 do 12:00 vyhradený pre seniorov nad 65 rokov. V rámci ochrany ich vlastného zdravia vyzývame na nakupovanie vo vyhradenom čase.


Obchody zatvorené v nedeľu:

Všetky obchody a prevádzky služieb, ktoré môžu fungovať, musia mať zatvorené v nedeľu, ktorá je určená ako sanitárny deň.

Zatvorenie v nedeľu neplatí pre:

 • veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“,

 • nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby.Podrobnosti tu.


Sociálne služby

Pozastavené sú ambulantné služby zariadení sociálnej starostlivosti. Sú to:

 • denné stacionáre,

 • zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,

 • zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,

 • rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,

 • špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,

 • domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,

 • denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov")

 • zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé "detské jasle").


Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Podrobnosti tu.


Usmernenie k zabezpečeniu ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb (ZSS) počas pandémie COVID-19 s dôrazom na kontrolu šírenia ochorenia COVID-19 v ZSS nájdete tu.

Zariadenia, ktorý prevádzka je zakázaná:

 • prírodné a umelé kúpaliská

 • telovýchovno-športové zariadenia

 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo

 • zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení

 • prevádzky verejného stravovania, ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením, ktoré môžu byť otvorené od 6:00 do 20:00

 • wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení

 • prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty. Toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekáraPodrobnosti tu.


Nemocnice a domovy sociálnych služieb

Nemocnice zakázali návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach. Verejní aj súkromní poskytovatelia sociálnych služieb zakázali návštevy klientov. Podrobnosti tu.

Nemocniciam a priemyselným podnikom sa odporúča pri vstupe merať telesnú teplotu. Podrobnosti tu.


Rómske komunity

Plán riešenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách nájdete tu.


Potravinové prevádzky

Všeobecné zásady krízového plánu pre potravinárske prevádzky nájdete tu.


Školy

Na stredných školách sa môžu konať maturitné, prijímacie a ďalšie skúšky. Ich presné vymedzenie

a podmienky, za ktorých sa môžu konať, nájdete tu.

Lekárske, ošetrovateľské a ďalšie zdravotnícke odbory vysokých škôl budú môcť vykonať

záverečné skúšky. Ich presné vymedzenie a podmienky, za akých sa môžu konať, nájdete tu.


Školské jedálne

Školské stravovacie zariadenia môžu na základe rozhodnutia ich zriaďovateľa pripravovať

a vydávať stravu za prísnych hygienických pravidiel odkázaným seniorom a sociálne znevýhodneným

deťom. Podrobnosti tu.


Seniori

Vláda SR, Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň

dôrazne vyzývajú seniorov, aby obmedzili dopravu vo vlakoch a obmedzili pohyb po vonku len na nevyhnutné prípady (nákup, venčenie spoločenských zvierat, návšteva zdravotníckeho zariadenia).


Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných

komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.


Na uvedené opatrenia je potrebné nazerať ako na jeden z krokov a dôležitých nástrojov,

ktorým vieme zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Informácie o ochorení

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (charakteristika ochorenia,

definícia osôb v kontakte, kritériá laboratórneho testovania osôb, protiepidemické opatrenia, postupy

ukončenia domácej izolácie a pod.) nájdete tu.

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k

možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19 nájdete tu.

 

Zo záznamu prinášame mimoriadne spravodajstvo.

koronavirus mapa : https://www.aktuality.sk/koronavirus/mapa/

Na Slovensku bolo v pondelok otestovaných 2694 osôb, z toho 2️⃣6️⃣ testov bolo pozitívnych a 2668 negatívnych. Podľa štatistík NCZI tak máme na Slovensku celkovo 1199 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Celkový počet testov s negatívnym výsledkom je 48 229.

Hospitalizovaných je 207 pacientov, u 82 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené, u 125 sa čaká na výsledky testov. Na JIS je sedem pacientov, jeden na umelej pľúcnej ventilácii.

V pondelok pribudlo jedno úmrtie pacientky s pozitívnym testom na koronavírus z DSS Pezinok, ktorá bola hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 tak stúpol na 14.

Vyliečených bolo 258 ľudí, z toho bolo 61 hospitalizovaných v nemocniciach a 197 sa vyliečilo v domácej izolácii.

V stredu na Slovensku pribudlo 114 pacientov nakazených koronavírusom, laboratória vyšetrili 2 967 vzoriek. Celkovo tak Slovensko eviduje 977 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19, informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Celkový počet s negatívnym výsledkom je 33 481. Aktuálne je podľa štatistík hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 73 je potvrdené ochorenie COVID-19, 92 pacientov má podozrenie na toto chorenie.

Na JIS je 7 pacientov, 2 sú na umelej pľúcnej ventilácii. Na Slovensku za stredu evidujeme dve nové úmrtia pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19. V stredu zomrela v prešovskej nemocnici pacientka s onkologickou diagnózou pozitívne testovaná na koronavírus. V Univerzitnej nemocnici Bratislava zomrel muž z DSS Pezinok. Z ochorenia COVID-19 sa na Slovensku vyliečilo doteraz 167 ľudí. Z toho 43 bolo hospitalizovaných v nemocniciach a 124 sa vyliečilo v domácej izolácii.

Aktuálne informácie (k 16.3., 10.30):

• Na Slovensku evidujeme 863 prípadov ochorenia COVID-19. Šesť ľudí chorobe podľahlo. K doterajším dvom pribudli v stredu štyri obete. Ide o troch pacientov z Domova sociálnych služieb v Pezinku a 89-ročného pacienta z Fakultnej nemocnice Trnava. V zariadení otestovali všetkých klientov aj personál, 64 ľudí je pozitívnych, s tým, že ešte nie sú známe všetky výsledky,
• Už v 14 osadách testy potvrdili ochorenie COVID-19. Pred rokovaním Ústredného krízového štábu to uviedol jeho člen Peter Pollák. Doposiaľ otestovali 110 rómskych lokalít z viac ako tisícky. Podľa premiéra preto nie je správny čas napríklad otvárať škôlky,
• Aj o testovaní ľudí v osadách či o sprísnení pravidiel v domovoch sociálnych služieb, rokoval v stredu do neskorého večera Ústredný krízový štáb. Výsledky by mali prezentovať vo štvrtok na tlačovej besede, čas jej konania zatiaľ neoznámili,
• Úrad verejného zdravotníctva povolil maturitné a absolventské skúšky. Skúšobná komisia aj študenti musia dodržiavať dvojmetrové odstupy medzi sebou, každý musí byť chránený rúškom a každý musí používať vlastné písacie potreby. Skúšky by mali byť v najväčšej miestnosti školy a študentom aj členom komisie budú merať teplotu. Minister školstva však zdôrazňuje, že maturita bude vyzerať celkom inak, ako doteraz,
• Takmer 2,1 milióna nakazených, 135-tisíc obetí a viac ako 515-tisíc vyliečených. Taká je bilancia pandémie koronavírusu vo svete. Najviac zasiahnutou krajinou ostávajú Spojené štáty americké. Svetová zdravotnícka organizácia bude informovať o vývoji pandémie v Európe. Zameria sa najmä na podmienky uvoľňovania opatrení proti šíreniu nákazy. Najviac pozitívne testovaných na našom kontinente – viac ako 180-tisíc eviduje Španielsko. Najviac úmrtí – takmer 22-tisíc má Taliansko,
• V stredu večer sa Prezidentský palác symbolicky rozsvietil vo farbách talianskej trikolóry. Prezidentská kancelária tak vyjadrila solidaritu s Talianskom, ktoré je spomedzi európskych štátov najviac postihnuté koronavírusom. Má najviac obetí. V tejto súvislosti vláda schválila aj humanitárnu pomoc Talianom,
• V Nemecku zostáva v platnosti prísne obmedzenie kontaktov na verejnosti, ale prvé obchody predajnej plochy do 800 štvorcových metrov otvoria už na budúci týždeň. Dohodla sa na tom nemecká spolková vláda s krajinskými premiérmi. Od 4. mája sa postupne začne aj vyučovanie. Najprv otvoria posledné triedy základných škôl, ktoré sa pripravujú na prijímacie skúšky, ako aj maturitné ročníky. Reštaurácie, bary, kaviarne, divadlá a kiná zostanú naďalej zatvorené,
•´Svetová zdravotnícka organizácia spustila četovaciu službu na boj proti dezinformáciam o koronavíruse. Podporuje ju Facebook Messenger. Nová funkcia rozširuje službu Health Alert, ktorá informuje o koronavíruse cez aplikáciu WhatsApp. Interaktívne čety sú k dispozícii v angličtine, arabčine, francúzštine a španielčine.


Zoznam aktualít: