Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Koronavirus - info

 09.04.2020

KORONAVÍRUS: VŠETKY AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE NA JEDNOM MIESTE

AKTUALIZÁCIA 14.4. - Pridané informácie o situáciách na hraničných priechodoch s Českom a Rakúskom (zdieľali sme samostatne uplynulé dni)

????‍♂️ Žiadame vás, aby ste si detailne prečítali tento status a zdieľali ho medzi svojich všetkých priateľov. Je vysoká pravdepodobnosť, že odpoveď na vašu otázku nájdete v tomto statuse.

???? Na súkromné správy ohľadom koronavírusu nezabezpečujeme individuálne odpovede, keďže všetky dostupné informácie sú zverejnené v tomto statuse a vo väčšine prípadov dostávame otázky, ktoré nespadajú do kompetencií Policajného zboru.

❤️ Vyzývame seniorov, aby zostávali doma. O nákupy poproste blízkych, susedov, alebo priamo svoju obec. Ak nemáte takú možnosť, nakupujte iba medzi 9-12. Omše budú denne vysielané na Jednotke. Pri senioroch je riziko fatálnych následkov oveľa, oveľa vyššie ako pri strednej a mladšej generácii.

➡️ Štátny web o koronavíruse s aktualizovaným počtom nakazených: https://www.korona.gov.sk

➡️ Priebežne aktualizovaný počet nakazených s ich lokalizáciou na mape Slovenska: https://portal.minv.sk/covid19map

???? AKTUÁLNA SITUÁCIA NA VŠETKÝCH HRANIČNÝCH PRIECHODOCH A INFO PRE KAMIONISTOV ????

???? máme nové značky "GREEN LANE", ktoré budú pre kamióny s vybraným nákladom (zdravotnícky materiál, liečivá a materiál na ich výrobu, potraviny, pohonné hmoty, živé zvieratá a krmivo, vstupné produkty poľnohospodárskej výroby, poštové zásielky)
???? každý kamionista dostane pri vstupe do SR mapu dostupných hraničných priechodov

⚠️ HRANICA S MAĎARSKOM ⚠️

➡️ od 19.3. platí dohoda, podľa ktorej Slováci žijúci v Maďarsku do 30 km od hraníc môžu cestovať na Slovensko a to platí recipročne aj pre Maďarov na Slovensku (takýto občania sa musia preukázať občianskym preukazom, pobytovou kartou a potvrdením od zamestnávateľa)
 výnimky z karantény sú uvedené vyššie
➡️ pre osobnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely, Milhosť – Tornyosnémeti, Šahy – Parassapuszta, Kráľ – Bánréve, Čunovo-Rajka (diaľnica), Štúrovo - Esztergom, Komárno - Komárom, Šiatorská Bukovinka - Salgótarján Somoskoujfalu (otvorený od 31.3., aj pre preších), Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat (otvorený od 1.4., aj pre peších)
➡️ pre nákladnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Milhosť – Tornyosnémeti, Čunovo-Rajka (diaľnica), Šahy – Parassapuszta (od 20.3.)
➡️ pre nákladnú dopravu s výkladkou/nákladkou na území SR alebo HU (podľa prepravného listu), teda nie pre tranzit, sú od 1.4. otvorené hraničné priechody: Medveďov - Vámosszabady, Šiatorská Bukovinka - Salgótarján Somoskoujfalu, Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely, Kráľ – Bánréve
 pre majiteľov alebo užívateľov pôdy v slovensko-maďarskom pohraničnom pásme do 30 km od hranice je povolené obrábanie pôdy pre občanov oboch krajín

⚠️ HRANICA S RAKÚSKOM ⚠️

➡️ od 10.4. zaviedlo Rakúsko kontroly aj na hranici so SR, pričom od 14.4. je vstup umožnený osobám, ktoré sa preukážu lekárskym potvrdením o zdravotnom stave nie starším ako 4 dni (negatívny test na COVID 19) v nemeckom, anglickom, francúzskom alebo talianskom jazyku.
 uvedená podmienka sa nevzťahuje na tieto skupiny osôb:občania Rakúska, osoby s pobytom v Rakúsku (musia podpísať prehlásenie, že absolvujú povinnú domácu 14 dňovú karanténu), pendleri, tranzit cez územie Rakúska (čestné prehlásenie, plná nádrž, dokumenty o výkladke/nákladke v cieľovej krajine), preprava tovaru, - osoby, ktoré v Rakúsku podliehajú povinnému zdravotnému poisteniu, osoby idúce do Rakúska s cieľom lekárskeho vyšetrenia (potvrdenie: https://www.ris.bka.gv.at/…/NOR402…/II_129_2020_Anlage_F.pdf)
➡️ pre osobnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Petržalka - Berg, Jarovce - Kittsee (stará cesta), Jarovce -Kittsee (diaľnica)
➡️ pre nákladnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Jarovce - Kittsee (diaľnica)
➡️ pre osobnú aj nákladnú dopravu do 7,5 t. je taktiež otvorený hraničný priechod Moravský Sv. Ján - Hohenau v čase od 5:00 hod. do 24:00 hod.

⚠️ HRANICA S ČESKOU REPUBLIKOU ⚠️

 DETAILNÉ informácie o možnosti vstupu do ČR pre občanov SR, ktorí v ČR pracujú, platné od 14.4.: https://www.mzv.sk/…/nove-podmienky-vstupu-a-vystupu-…/10182
➡️ pre osobnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Svrčinovec - Mosty u Jablunkova, Makov - Bílá-Bumbálka, Lysá pod Makytou – Střelná, Horné Srnie - Brumov - Bylnice, Drietoma - Starý Hrozenkov, Moravské Lieskové – Strání, Vrbovce - Velká nad Veličkou, Skalica - Sudoměřice (nová cesta), Holíč – Hodonín, Brodské Břeclav
➡️ pre nákladnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: všetky sú aj pre nákladnú dopravu s obmedzeniami vyplývajúcimi s kategórie pozemných komunikácii
➡️ Nové podmienky tranzitu cez ČR od 30.3.: http://www.mzv.sk/…/cesko-tranzit-cez-uzemie-ceskej-republi…

⚠️ HRANICA S POĽSKOM ⚠️

do Poľska sa dostanú iba jeho občania
➡️ pre osobnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Trstená-Chyžné, Vyšný Komárnik – Barwinek
➡️ pre nákladnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: oba uvedené

⚠️ HRANICA S UKRAJINOU ⚠️

 na Ukrajinu sa dostanú iba jej občania
➡️ Ukrajina zatvorila hraničný priechod Veľké Slemence - Mali Slemenci, vstup pre preších je obmedzený aj na Ubľa - Malyi Berezni
➡️ preto slovenská strana umožňuje peším chodcom použiť do 22.3. do 18:00 hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod

???? POVINNÁ ŠTÁTNA KARANTÉNA A NAHLASOVANIE NEZODPOVEDNÝCH ĽUDÍ ????

 Osoby, ktoré od pondelka 6.4. od 07:00 vstúpia na územie SR, budú umiestnené do štátneho zariadenia, kde strávia nevyhnutnú dobu na vykonanie testov (niekoľko dní). Ak bude výsledok negatívny, osoba bude môcť odísť do domácej izolácie na 14 dní (štátna + domáca) - tejto izolácie sa budú musieť podrobiť všetky osoby v spoločnej domácnosti. To, v ktorom zariadení bude osoba umiestnená sa dozvie po vstupe na územie SR.

➡️ Tieto osoby môžu použiť od uvedeného dátumu iba niektoré hraničné priechody - pozri ďalší infoblok.

➡️ Tieto osoby sa MUSIA pred vstupom na územie SR zaregistrovať, aby boli umiestnené čo najbližšie k svojmu bydlisku, a to elektronicky prostredníctvom formuláru na https://navraty.mzv.sk/ (viac info na http://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/registracia)

???? Povinná štátna karanténa od pondelka 6.4. od 07:00 sa nebude týkať týchto skupín: tehotné ženy, osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, osoby s onkologickým, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby alebo osoby s inými zreteľa hodnými závažnými zdravotnými stavmi a potvrdenie o tomto zdravotnom stave doloží dodatočne bezodkladne správou od lekára, osoby nad 75 rokov, osoby, ktoré na území Slovenskej republiky požívajú diplomatické výsady a imunitu a všetky osoby, ktoré sprevádzajú osoby uvedené v predošlých slovách + maloleté osoby BEZ SPRIEVODU, teda tie, ktoré prídu na hranice úplne samé. Všetky uvedené osoby v rámci výnimky sa budú musieť podrobiť domácej 14 dňovej karanténe, ktorá bude platiť pre všetkých členov domácnosti.

???????? Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie SR po uvedenom termíne sa nariaďuje, aby svoj návrat oznámili telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi, respektíve pediatrovi. Na základe toho lekári majú nariadené vydať PN pre všetky uvedené osoby, a tiež osoby zo spoločnej domácnosti.

 Do štátnej karantény nie je možné zobrať si zviera (pes, mačka atď.), preto ak ho máte, zariaďte mu iný dočasný domov alebo na Slovensko necestujte.

❗️ Všetky vyššie uvedené opatrenia a postupy platné od uvedeného dátumu sa netýkajú týchto skupín: vodiči nákladnej dopravy (ktorí vstupujú na územie SR pracovne), posádky lodí, posádky lietadiel, vodiči autobusov a posádka repatriačných liniek, rušnovodiči a ďalší zametnancov železníc, všetky predošlé skupiny uvedené v tomto bode a to aj v prípade, ak vstupujú na územie SR súkromne s cieľom nástupu do práce (nutné potvrdenie od zamestnávateľa), zdravotníci pri prevozoch pacientov alebo orgánov a zamestnanci pohrebných služieb pri prevozoch.

❗️ Všetky vyššie uvedené opatrenia a postupy platné od uvedeného dátumu sa netýkajú osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR alebo v prihraničnom pásme do 30 km od štátnej hranice, ktoré majú zamestnanie v oblasti 30 km od štátnej hranice v zahraničí, respektíve na území SR. Tieto osoby sa musia hraničnej kontrole preukázať potvrdením od zamestnávateľa.

????‍♂️ Porušovateľov karantény nahlasujte na čísla 158 alebo 159. Policajný zbor riešil už viac ako 300 prípadov porušenia karantény. Pre fyzické osoby je sankcia vo výške 1659 eur, pre právnické osoby a ich porušenie nariadení to je 20 000 eur.

➡️ Oficiálne nariadenie platné od 6.4.2020: http://www.uvzsr.sk/…/Opatrenie_statna_karantena_04042020.p…

‼️HRANIČNÉ PRIECHODY URČENÉ NA NÁVRAT (NETÝKA SA PENDLEROV A VÝNIMIEK) ‼️

???? Od pondelka 6.4.2020 od 07:00 budú môcť slovenskí občania a ich rodinní príslušníci, ktorí sa vrátia na Slovensko z pobytu v zahraničí (netýka sa pendlerov a výnimiek) individuálne osobnou dopravou alebo pešo, použiť na vstup tieto hraničné priechody:

????RAKÚSKO????

 Jarovce - Kittsee (diaľnica)
 Bratislava Petržalka - Berg

????ČESKÁ REPUBLIKA????

 Brodské - Břeclav (diaľnica
 Drietomá - Starý Hrozenkov)
 Svrčinovec - Mosty u Jablunkova

????POĽSKO????

 Vyšný Komárnik - Barwinek
 Trstená - Chyžné

???? MAĎARSKO????

 Čunovo - Rajka (diaľnica)
 Šahy - Parassapusta
Milhosť – Tornyosnémethy (rýchlostná cesta R4)
 Komárno - Komárom

????UKRAJINA????

 Vyšné nemecké - Užhorod
 Ubľa - Maly Bereznyj

ℹ️ Na týchto hraničných priechodoch dostanú informácie o karanténnych opatreniach a ich povinnostiach podľa opatrenia hlavného hygienika, ktoré je účinné od 6.4.2020 od 07:00, teda povinnosť byť v karanténnom zariadení, ktoré určí MV SR.

ℹ️ Pendleri budú môcť naďalej využívať všetky hraničné priechody, ktoré doposiaľ využívali vrátane uvedených, za podmienok upravených hlavným hygienikom.

 ADRESY NÁPOMOCNÉ V BOJI PROTI KORONAVÍRUSU 

???? koronachcemvediet@vlada.gov.sk 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >