09.03.2020

Call centrá:

Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

Please, all information in English about novel coronavirus 2019-nCoV you can find on the websites:

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html

Aktuality:

Slovensko má ďalšie dva pozitívne prípady ochorenia COVID-19. Ide o jednu osobu z Bratislavy a jednu osobu zo Senca. Jedna je hospitalizovaná na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB na Kramároch, druhá je v domácej izolácii. Na Slovensku je tak potvrdených spolu 5 prípadov, 491 vzoriek je negatívnych.

Na Klinike infektológie a geografickej medicíny v UNB na Kramároch sú naďalej hospitalizovaní traja ľudia, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19. 

Hygienici a epidemiológovia pracujú v pohotovostnom režime a ohnisko nákazy majú podchytené. RÚVZ so sídlom v Bratislave zabezpečuje všetky potrebné protiepidemické opatrenia s dôrazom na maximálnu ochranu ľudí a na elimináciu rizika šírenia ochorenia.

Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR priebežne vyšetruje ďalšie klinické vzorky úzkych kontaktov potvrdených prípadov.

RÚVZ so sídlom v Bratislave rieši aj situáciu so 4 Slovákmi (dve deti, dvaja dospelí), ktorí sú pre potvrdené ochorenie COVID-19 v domácej izolácii v rakúskom Kittsee. Deti navštevujú Cambridge International School v Bratislave, hygienici tam dňa 7.3. vykonali epidemiologické vyšetrenie. Z dôvodu zabránenia šírenia ochorenia vydali karanténne opatrenie – prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v termíne od 9.3 do 22.3.2020.

Rezort zdravotníctva epidemiologickú situáciu vyhodnocuje na dennej báze a v prípade potreby je pripravený operatívne pristúpiť k ďalším potrebným opatreniam.

Dôležitá informácia pre verejnosť

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu

očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami

zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša

vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha

zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí

v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov

nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením

ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby

Odporúčania pre cestovateľov:

kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate

dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí

ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní

ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte lekára, lekársku pohotovostnú službu alebo operátora KOS ZZS a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti.

Postup pre transport pacienta s podozrením na koronavírusové ochorenie COVID-19:

Telesná teplota 38 stupňov je pre transport pacienta s podozrením na COVID-19 rozhodujúcim faktorom. Pacienti s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a symptómami respiračného ochorenia, ktorí majú telesnú teplotu nižšiu ako 38 stupňov Celzia, majú zostať v domácej izolácii. Lekár operátor KOS ZZS odporučí takémuto pacientovi symptomatickú liečbu. Lekár operátor KOS ZZS kontaktuje po 8 až 12 hodinách pacienta a verifikuje si jeho  zdravotný stav. V prípade zhoršenia zdravotného stavu spojeného so vzostupom telesnej teploty, lekár KOS ZZS kontaktuje príslušného regionálneho hygienika. Po konzultácii s ním  KOS ZZS v prípade potreby zabezpečí odber klinických vzoriek od pacienta. Pacienti podozriví z ochorenia na COVID-19, ktorí sú za prísnych preventívnych opatrení privezení na infekčné oddelenie posádkou ambulancie ZZS, zostanú hospitalizovaní do výsledkov laboratórneho vyšetrenia, ak lekár oddelenia nerozhodne inak.

Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s ochorením COVID-19 (nový koronavírus):

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4021:uvz-sr-odpovede-na-najastejie-otazky-suvisiace-s-novym-koronavirusom-2019-ncov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

COVID-19: Slovensko má ďalšie dva potvrdené prípady ochorenia 

Nedeľa, 08 Marec 2020 18:23

Slovensko má ďalšie dva pozitívne prípady ochorenia COVID-19. Ide o jednu osobu z Bratislavy a jednu osobu zo Senca. Jedna je hospitalizovaná na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB na Kramároch, druhá je v domácej izolácii. Na Slovensku je tak potvrdených spolu 5 prípadov, 491 vzoriek je negatívnych.

Na Klinike infektológie a geografickej medicíny v UNB na Kramároch sú naďalej hospitalizovaní traja ľudia, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19. 

Hygienici a epidemiológovia pracujú v pohotovostnom režime a ohnisko nákazy majú podchytené. RÚVZ so sídlom v Bratislave zabezpečuje všetky potrebné protiepidemické opatrenia s dôrazom na maximálnu ochranu ľudí a na elimináciu rizika šírenia ochorenia.

Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR priebežne vyšetruje ďalšie klinické vzorky úzkych kontaktov potvrdených prípadov.

Čítať celý článok...

Stanovisko hlavného hygienika Slovenskej republiky k uzatvoreniu stredných škôl          

Nedeľa, 08 Marec 2020 17:26

RÚVZ so sídlom v Bratislave v súvislosti s potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19 nariadil karanténne opatrenia a prerušil výchovno - vzdelávací proces na Cambridge International School v Bratislave v termíne od 9.3. do 22.3.2020. Berieme na vedomie rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja preventívne pozastaviť vyučovanie na stredných školách. Zo strany ÚVZ SR a RÚVZ so sídlom v Bratislave nie je z epidemiologického hľadiska zatiaľ nutné pristúpiť k uzatvoreniu ďalších škôl. Dôrazne odporúčame, aby sa študenti počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí a miest s veľkým počtom ľudí.

Čítať celý článok...

Informácia ku karanténnym opatreniam v Cambridge International School v Bratislave         

Nedeľa, 08 Marec 2020 10:28

Informácia ku karanténnym opatreniam v Cambridge International School v Bratislave - Zápisnica o epidemiologickom vyšetrovaní (pdf)

COVID-19: 389 vzoriek je negatívnych, 3 potvrdené prípady  

Sobota, 07 Marec 2020 19:05

Na Slovensku máme 3 potvrdené prípady ochorenia COVID-19, negatívnych je 389 vzoriek, z toho 50 bolo prešetrených dnes (07.03.2020).

Ako úzky kontakt potvrdených prípadov bolo identifikovaných 31 ľudí, ich vzorky boli odoslané na odber biologického materiálu na Kliniku infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB).

Prešetrené boli aj bežné kontakty uvedených osôb, išlo o 150 ľudí. V ich prípadoch boli nariadené príslušné opatrenia v závislosti od epidemiologického rizika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave v súvislosti s potvrdenými 3 prípadmi ochorenia COVID-19 v Bratislavskom kraji pracuje v pohotovostnom režime a zabezpečuje všetky potrebné preventívne opatrenia s dôrazom na maximálnu ochranu ľudí a s dôrazom na elimináciu rizika šírenia ochorenia.

Čítať celý článok...

COVID-19: Slovensko pozná pacienta „0"  

Sobota, 07 Marec 2020 09:35

Poznáme výsledky vzoriek ľudí, ktorí boli v najbližšom kontakte so Slovákom, ktorému sa ako prvému potvrdilo ochorenie COVID-19 (koronavírus). Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR potvrdilo ďalšie dva pozitívne prípady ochorenia Covid-19. Výsledky testov syna aj manželky sú pozitívne.

POZNÁME PACIENTA „0"

Slovensko tak hlási spolu tri pozitívne prípady a pozná aj pacienta „0", teda prvého nosiča daného ochorenia. Je to syn, ktorý bol v polovici februára na výlete v talianskych Benátkach.

Po 52-ročnom mužovi, u ktorého sa ochorenie potvrdilo včera (6.3.) ako u prvého Slováka sú pozitívne výsledky aj jeho najbližšej rodiny. "Na Klinike infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava sú hospitalizovaní všetci traja pacienti. Otec, syn a takisto aj manželka 52-ročného muža," uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini poverený riadením rezortu zdravotníctva.

Čítať celý článok...

Verejná vyhláška 

Piatok, 06 Marec 2020 17:41

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (pdf)

Informácia zo zasadnutia Ústredného krízového štábu v súvislosti s COVID-19      

Piatok, 06 Marec 2020 17:32

Dňa 06.03.2020 zasadal Ústredný krízový štáb v súvislosti s potvrdeným prípadom COVID-19 a prijal nasledovné:

-     Taliansko: Od pondelka (09.03.2020) platí zákaz na všetky prílety a odlety

-     Zákaz návštev vo všetkých nemocniciach v SR

-     Zákaz všetkých školských exkurzií mimo územie SR

-     Zákaz návštev vo všetkých väzniciach v SR

-     Zakáz návštev v domovoch sociálnych služieb

-     Vydá sa zákaz návštev v detských domovoch

-     Verejnosť by mala zvážiť účasť na hromadných podujatiach – športových, kultúrnych podujatiach, diskotékach a pod.

-     V platnosti ostáva meranie teploty cestujúcim na letiskách v Bratislave, v Košiciach a v Poprade

-     KBS bude požiadaná o zváženie obmedziť organizovanie bohoslužieb, pre verejnosť platí odporúčanie zvážiť návštevu bohoslužieb

-     obyvateľom žijúcim na území SR a rovnako aj Slovákom v zahraničí bude zaslaná SMS správa s odporúčaniami na zníženie rizika šírenia nového koronavírusu

Čítať celý článok...

Slovensko zaznamenalo prvý potvrdený prípad ochorenia COVID-19       

Piatok, 06 Marec 2020 15:07

Na Slovensku sme zaznamenali prvý potvrdený prípad ochorenia COVID-19. Ochorenie sa dňa 06.03. 2020 potvrdilo u 52-ročného muža z Bratislavského kraja. Laboratórnu diagnostiku vykonávali v Národnom referenčnom centre pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Klinickú vzorku ešte zasielame na laboratórne vyšetrenie do Virologického inštitútu na Charité univerzitu medicíny v Berlíne. K dnešnému dňu bolo  na Slovensku celkovo laboratórne vyšetrených 306 vzoriek s negatívnym výsledkom a jedna s pozitívnym. Ďalšie klinické vzorky v NRC pre chrípku priebežne vyšetrujeme.

„Osoba s potvrdeným ochorením COVID-19 je hospitalizovaná na Klinike infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava v izolovanej miestnosti. Situáciu máme pod kontrolou a boli sme na ňu pripravení vo všetkých smeroch. Zdravotnícky personál poskytuje pacientovi potrebnú zdravotnú starostlivosť a robíme všetko preto, aby sme zabránili akémukoľvek ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. S dôrazom na maximálnu ochranu ľudí sú prijímané prísne protiepidemické opatrenia. Aktuálne prebieha chrípková sezóna a nie každý kašeľ či horúčka musí signalizovať ochorenie COVID-19. Uisťujem verejnosť, že nie je dôvod na paniku a preto, prosím, zachovajme rozvahu, skutočne nie je nutné robiť si mesačné zásoby potravín,“ povedal Peter Pellegrini, predseda vlády SR poverený vedením Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

Muž s COVID-19 sa nezdržoval v zahraničí, ide o sekundárny prenos ochorenia. Žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá sa pred niekoľkými týždňami zdržovala v oblasti s výskytom nového koronavírusu. Všetky potrebné protiepidemické opatrenia aktuálne zabezpečuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave a spolu s Univerzitnou nemocnicou Bratislava postupujú v zmysle Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky. Odborní pracovníci RÚVZ so sídlom v Bratislave zisťujú epidemiologickú anamnézu, dohľadávajú osoby, s ktorými prišiel muž z Bratislavského kraja do kontaktu a zabezpečujú ďalšie potrebné preventívne opatrenia. RÚVZ so sídlom v Bratislave je v kontakte so starostami obcí Kostolište a Vysoká pri Morave, kde muž žije a pracuje. Nemožno vylúčiť, že z okolia osoby s potvrdeným prípadom sa môže objaviť ďalší výskyt ochorenia.

Čítať celý článok...

COVID-19: Dôkladne umyté ruky ochránia zdravie        

Streda, 04 Marec 2020 14:55

 Dodržiavaním základných hygienických návykov, najmä dôkladným umývaním rúk, môžete zabrániť šíreniu respiračných ochorení, ku ktorým patrí aj COVID-19.

Pravidlá pre čisté ruky:

1. Každé umývanie rúk má trvať 40 – 60 sekúnd

2. Navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si dostatočné množstvo mydla

3. Ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne

4. Trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani

5. Nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a opačne

6. Ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne

7. Ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom

Umývanie rúk s dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu:

- naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste ho na celý povrch rúk

- preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky, čistite vnútorné strany prstov a opačne

- trením si čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne

- uzavrite prsty jednej ruky do druhej dlane a potierajte nimi druhú dlaň

- krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne

- spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne

Čítať celý článok...

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (druhá aktualizácia)         

Streda, 04 Marec 2020 13:41

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (druhá aktualizácia) (pdf)

Slovensko dôsledne monitoruje situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19

Utorok, 03 Marec 2020 13:37

Na Slovensku nebol doteraz potvrdený výskyt ochorenia COVID-19 (koronavírus). Všetkých 195 doteraz preverených vzoriek bolo negatívnych. V praxi sú nastavené opatrenia a všetky zapojené rezortné zložky navzájom úzko spolupracujú. V súvislosti s novým koronavírusom bol zriadený krízový štáb, ktorý všetky ďalšie kroky precizuje na pravidelných zasadnutiach.

Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva situáciu monitorujú a verejnosť bezodkladne informujú prostredníctvom médií, sociálnych sietí a svojich webových portálov, najdôležitejšie informácie sú zhrnuté na stránke MZ SR a na stránke ÚVZ SR:

https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covod-19

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Pre občanov sú k dispozícii infolinky s nepretržitou prevádzkou, otázky môžu adresovať epidemiológom aj prostredníctvom e-mailu: novykoronavirus@uvzsr.sk.

Štát zároveň spustil informačnú kampaň vo verejnoprávnej televízii a rozhlase, ministerstvo zdravotníctva a úrad verejného zdravotníctva kontinuálne komunikuje aj prostredníctvom sociálnych sietí a domovských webových portálov.

Informácie pre cestovateľov sú zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR www.mzv.sk

Viac článkov...

Slovensko dôsledne monitoruje situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19

ÚVZ SR: Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

COVID-19: Závery zo zasadnutia Bezpečnostnej rady SR

Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s výskytom koronavírusu v Taliansku

Slovensko je na COVID-19 (nový koronavírus) pripravené

Koronavírus sa Slovensku zatiaľ vyhýba, posilňujeme laboratórne vybavenie

ÚVZ SR: Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s ochorením COVID-19 (nový koronavírus)

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV  (prvá aktualizácia)

Výsledky laboratórnych testov na nový koronavírus pacientov hospitalizovaných v Banskej Bystrici sú negatívne

Rezort zdravotníctva posilňuje v súvislosti s novým koronavírusom telefonické linky

Na Slovensku nebol nový koronavírus doteraz potvrdený

WHO vyhlásila pre nový koronavírus 2019-nCoV stav globálnej zdravotnej núdze

MZ SR/ÚVZ SR: Pre nový koronavírus sme v kontakte s veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v SR

Koronavírus sa na Slovensku nepotvrdil ani u jedného z pacientov

Slovensko prijíma opatrenia, aby bolo čo najlepšie pripravené na nový koronavírus 2019-nCoV

ÚVZ SR: Kroky prijímané hlavným hygienikom SR v súvislosti s novým koronavírusom 2019-nCoV

Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne – mesto Wuhan spôsobenej novým druhom koronavírusu