Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín

 01.08.2022

OBEC Dubno

Dubno č.40 , 980 35 Gemerský Jablonec 

MIESTO A LEHOTA NA DORUČENIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN V OBCI Dubno

     Podľa § 171 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce sa doručujú v Dubne č.d. 23

 Mgr . Beata  Farkašová - tel: 0907815920 

Dubno č.d.23

Termín odovzdania si môžete dohodnúť telefonicky

     Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb. Kandidát bez politickej príslušnosti môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil. Splnomocnenec politickej strany alebo koalície, kandidát bez politickej príslušnosti a splnomocnenec kandidáta bez politickej príslušnosti pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinc

Posledným dňom na doručenie kandidátnych listín je  utorok 30.08.2022 v čase od 7:00 hod. do 24:00 hod.

Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Bližšie informácie o postupe, spôsobe a lehote podávania kandidátnych listín a ich vzory s prílohami sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR : https://www.minv.sk/?volby-selfgov22


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >