Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Násilie na ženách

 27.11.2020

Polícia upozorňuje

  na násilie páchané na ženách

Medzinárodným dňom eliminácie násilia na ženách je 25. november.

Násilie na ženách je najzávažnejšou formou porušovania ľudských práv žien, ich bezpečnosti a osobnej integrity. Najčastejšie sa vyskytuje v rodinách a partnerských vzťahoch. Je oveľa pravdepodobnejšie, že sa žena stane obeťou násilia svojho súčasného alebo bývalého partnera, než že sa stane obeťou prepadnutia na ulici.

Násilie na ženách postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.

Žena, obeť domáceho násilia, je málokedy vystavená výhradne jednej forme násilia. Násilie má rôzne podoby a formy, zahŕňa fyzické násilie ako bitie, fackovanie, kopanie, psychické násilie ako citové a slovné týranie, zosmiešňovanie a urážky, sexualizované týranie, sociálne násilie ako napr. zamykanie v domácnosti, bránenie stretávať sa s rodinou a priateľmi a ekonomické násilie ako napr. neprispievanie na finančný chod domácnosti a mnohé iné.

Násilie je dlhodobé a opakované.

     Máte právo na život bez násilia. Ak vy sama prežívate násilie, alebo ak viete o tom, že vo vašom okolí dochádza k násiliu, volajte :

  • políciu na čísle 158
  • alebo linku tiesňového volania na čísle 112
  • alebo bezplatnú non-stop linku 0800 212 212.

     Oznámenie môžete urobiť aj anonymne na prokuratúre, súde alebo Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

     Sociálne, právne a psychologické poradenstvo obetiam domáceho násilia, asistenciu a pomoc poskytujú i rôzne občianske združenia, neziskové organizácie a zariadenia sociálnych služieb.


Zoznam aktualít: