Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020 (18. 5. 2020)

 20.05.2020

Dňa 18.mája 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo oficiálne dokumenty o tzv. návrate do škôl od 1.6.2020. Všetky dokumenty nájdete nižšie:

Organizácia a podmienky prevádzky MATERSKÝCH škôl

Organizácia a podmienky prevádzky ZÁKLADNÝCH škôl

  • PRÍLOHA 1 - Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania
  • PRÍLOHA 2 - Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave
  • PRÍLOHA 3 - Vzory záznamov v triednych knihách o prebranom učive
  • PRÍLOHA 4 - Usmernenie Ministerstva školstva k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s „otvorením základných škôl
  • PRÍLOHA 5 - Usmernenie Ministerstva školstva k pracovnoprávným vzťahom v súvislosti s „otvorením materských škôl
  • PRÍLOHA 6 - Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >