Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie -Értesítés

 15.03.2020

Dobfenek község önkormányzata kéri azon polgárokat, akik 2020. március 13. reggel 7 óra után érkeztek haza bármelyik külföldi országból, hogy azonnali hatállyal jelentkezzenek a polgármester telefonszámán, amely a következő: 0902178071

Kérünk mindenkit, hogy az adott helyzetben viselkedjen felelősségteljesen!


Samospráva obce Dubno vyzýva každého, kto sa dňa 13. marca 2020 ráno od siedmej hodiny vrátil z ktoréhokoľvek zahraničného štátu, aby s okamžitou platnosťou zavolal na telefónne číslo starostku: 0902178071.

Prosíme každého, aby sa v danej situácii správal zodpovedne!

RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK a fertőző betegségek megelőzésére és terjesztésére vonatkozóan 2020.március 13-tól visszavonásig Dobfenek község területén

!!! Külföldről érkező polgárok számára – Karantén !!!
Kötelező 14 napos karantén minden külföldről (bármely államból) visszatérő polgár számára, szabálysértés esetén 1650 eurós bírság kiszabható.

• Polgármesteri hivatal Dobfenek

A polgármesteri hivatal alkalmazottai továbbra is normál üzemmódban dolgoznak.
Ezúton felkérjük a lakosokat, hogy részesítsék előnyben a telefonos vagy elektronikus kommunikációt a helyi önkormányzattal a 047/568 42 38 telefonon vagy a obecdubno@gmail.com e-mail címen.

A falu lakosait folyamatosan tájékoztatjuk a változásokról.
Vigyázzunk az egészségünkre és szeretteink egészségére!

Farkas Alexandra 
polgármester

MIMORIADNE OPATRENIA k roznášaniu vírusových ochorení, ktoré nadobudli platnosť 13-eho marca 2020 a sú platné až do odvolania!!!

Pre občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia platí povinná karanténa!!!! Daní občania sú povinní dodržať karanténu počas 14 dní po príchode z ktoréhokoľvek zahraničného štátu. V prípade porušenia zákazu vychádzania je občan povinný zaplatiť pokutu vo výške 1650€.

Obecný úrad Dubno

Zamestnanci obecného úradu v obci Dubno, naďalej vykonávajú svoju pracovnú činnosť bez akýchkoľvek mimoriadnych zmien. Touto cestou by sme však chceli poprosiť občanov, aby s úradom komunikovali telefonicky (047/568 42 38, 0902178071) alebo e-mailom (obecdubno@gmail.com). Našich občanov budeme postupne informovať o možných zmenách. Dávajme si pozor na svoje zdravie a na zdravie našich blízkych!


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >