Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o neprevzatí písomnosti

 26.04.2023

Oznámenie o neprevzatí písomnosti 

Oznámenie

     Obecný úrad v Dubne  podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje Želmíru Jankovičovú , bytom Dubno , doručenie úradnej listovej zásielky do vlastných rúk a uloženie listovej  zásielky na Obecnom úrade Dubno. Listovú  zásielku je možné vyzdvihnúť na obecnom úrade do 18. dňa odo dňa vyvesenia oznámenia.

26.04.2023

Oznámenie

     Obecný úrad v Dubne  podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje Viliama Jankoviča , bytom Dubno , doručenie úradnej listovej zásielky do vlastných rúk a uloženie listovej  zásielky na Obecnom úrade Dubno. Listovú  zásielku je možné vyzdvihnúť na obecnom úrade do 18. dňa odo dňa vyvesenia oznámeni

26.04.2023

Alexandra Farkašová – starostka obce


Zoznam aktualít: