Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu - Értesítés állandó lakhely megszüntetéséről

 08.09.2022

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu - Értesítés állandó lakhely megszüntetéséről

Ohlasovňa pobytu Dubno na návrh vlastníka bytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.

zrušila dňom 08.09.2022 záznam trvalého pobytu občanovi :

A Dobfeneki Hivatal lakhelybejelentője a lakás tulajdonosának kérelmére a 454/2004 sz. törvénnyel teljes szövegű, a Szlovák Kôztársaság állampolgárainak lakhelybejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakosságnyilvántartásról szóló 253/1998 sz. Törvény 7.§ (1) bekezdésének f) pontja értelmében

 2022.09.08.-i hatállyal megszünteti az alábbi személyek állandó lakhelyének bejegyzését

 Meno - Név :                                                           Dátum narodenia - Születési dátum

Botosová Cyntia                                            23.01.2011

Botoš Marian                                                 08.09.1989

Botoš Mário                                                   27.10.2020

Botoš Marian                                                 31.10.2013

Botošová Gabriela                                        24.02.1991

Botošová Scarlett                                         17.06.2009

Botošová Vanesa                                          24.06.2008

Porteleki Erik                                                 16.10.1997

Portelekiová Vlasta                                       06.10.1972

                Na základe prehlásenia vlastníka uvedený občan nemá užívacie právo k bytu na adrese doterajšieho trvalého pobytu.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dubno.

 A tulajdonos kijelentése alapján az említett személynek nincs használatijoga az eddigi állandó lakhelynek címén található lakáson.

Az új állandó lakhelyének cime Dobfenek .

                                                                                                                                                            

Alexandra Farkašová – Farkas Alexandra

Starostka obce – polgármester


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >