Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 14.04.2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote v súlade s § 4
písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Rimavská Sobota
od 09.04. 2020, od 15.00 hod. do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >