Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky

 10.01.2024

predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.

voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 a termín prípadného druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Vzory informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?p24-vzory1

Zodpovedná osoba za technicko-organizačné zabezpečenie volieb 

V zmysle organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky

v roku 2024 oznamujeme, že elektronická adresa na doručenie oznámenia

o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je:

obecdubno@gmail.com

Terezia Foglárová 

tel: 0915 836 256 


Zoznam aktualít: