Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výkon činnosti úradov práce od 28.10.2020

 02.01.2021

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike vládou Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 :

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v termíne od 28.10.2020 do odvolania ruší úradné hodiny na úradoch práce.

  • Žiadame klientov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby
  • Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady (žiadosti, dohody, atď.) osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie, resp. iných priestorov pri vchode do úradu!!!
  • Občania, ktorým boli doručené „Rozhodnutia“ v zmysle platných zákonov majú právo sa odvolať písomne do 15 dní od dátumu doručenia / osobné informácie sa poskytujú obmedzene /
  • Kontakty na pracovníkov Úradu v Gemerskom Jablonci sú na webovej stránke „www.ÚPSVR Rimavská Sobota“ .

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >