Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zákaz vypaľovania

 11.03.2021

Tisztelt lakosság! 

A tavaszi tüzek nemcsak anyagi károkat okoznak minden évben, hanem ökológiai károkat is. Ez egy olyan időszak, amelyet a száraz fű, a lombozat, az ültetvények és a különböző szemét régi maradékai égetésének ideje  jellemez. Egyes polgárok száraz füvet égetnek, tüzet raknak az erdőkben, az erdei standokon és azok közelében, és különösen  gyermekek gyufával való  játéka is okozza, amelyek gyakori oka a tűzeseteknek.

A rimaszombati  járásban 2020-ra vonatkozó tűzeseti elemzés szerint a rimaszombati tűzoltó- és mentőhadtest körzeti igazgatóságának tagjai 36 tűzesetben avatkoztak be a természeti környezetben, ahol a tüzek oka a fű és a száraz növényzet elégetése volt. A károkat 11 220 euróra becsülték.

A Tűzoltó és Mentőszolgálat Kerületi Igazgatósága felhívja a lakosságot a gyepek, cserjék égetési tilalmára, és megtiltja a tűzgyújtást azokon a területeken vagy helyeken, ahol elterjedhet.

A gyepek jogi személyekre - vállalkozókra vonatkozó tilalmának megsértése esetén legfeljebb 16 596 euró, magán  személyek pedig 331 euróig szabható ki, és a helyszínen akár 100 eurós blokkbírság is kiszabható.

Végül: Ha a törvény megsértésének a tanúja,  jelentse azonnal a rendőrségen (158).

Mi a teendő egy már széles körben elterjedt tűz esetén?

- azonnal jelentse a tüzet a tűzjelző irodának – azaz a 112 vagy 150

- jelzi, hogy hol ég (pontos cím, hely), mi ég, ki hív

- ha lehetséges, oltsa el a tüzet a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel (víz, homok, lapát stb.)

Vážení spoluobčania !

Požiare v jarnom období každoročne spôsobujú nie len materiálne škody, ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Je to obdobie charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou pri odstraňovaní starých zvyškov suchej trávy, lístia, porastov a rôznych odpadkov. Tieto práce si niektorí občania uľahčujú  tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a v ich blízkosti. Nebezpečenstvo vzniku požiaru vytvára aj odhodená neuhasená cigareta a hlavne hra detí so zápalkami, ktoré sú častou príčinou požiarov.  

         Podľa rozboru požiarovosti za rok 2020 v okrese Rimavská Sobota, príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote zasahovali pri 36 požiaroch v prírodnom prostredí, kde príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov. Priame škody boli vyčíslené na 11 220 €. V dvoch prípadoch bola fyzická osoba prichytená priamo pri vypaľovaní suchého trávnatého porastu a bola jej uložená sankcia.

         Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje občanov na prísny zákaz vypaľovania trávnatých porastov, kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade porušenia zákazu vypaľovania trávnatých porastov právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám  až do výšky 331 € a priamo na mieste môže byť udelená bloková pokuta do výšky 100 €.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote sa obracia s výzvou k aktívnej spolupráci na všetkých občanov, rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi, nevypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, nefajčiť v lesoch a nezakladať oheň v priestoroch , kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, o poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru !

 A na záver :

Ak ste svedkom porušenia zákona , mali by ste nahlásiť túto skutočnosť na políciu (t.č. 158).

         Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru ?

- bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – t.č. 112 alt. 150

- uviesť kde horí (presnú adresu, lokalitu), čo horí, kto volá a zostať na mieste

- ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, lopata atď.)

- poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >