Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zapojenie sa do štrajku

 29.01.2023

„Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých  rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.“

"Kedves lakosok, csatlakozunk a "Mestám a obciam zhasína nádej" országos kezdeményezéshez, amely szerint 2023. január 30-án 19:00 órától. 19:30-ig Demonstratív módon kikapcsoljuk a közvilágítás egy részét, és ezzel megmutatjuk, hogy az a helyzet, hogy nem foglalkoznak az önkormányzatok energiaáraival, rendkívül súlyos és negatív hatással van számos alapvető feladatunk és felelősségünk teljesítésére, ami mindannyiunk mindennapi életét is befolyásolni fogja. Nem a városok és a falvak a problémák okozói. Ők a rossz kormányzati döntések áldozatai, és amire most a legnagyobb szükségünk van, az a kormány gyors és hatékony segítsége."


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >